آمارنامه کشاورزی سال 1388 جلد دوم

  نوع اطلاعات :
 1. بسته اطلاعاتی
  موضوع :
 1. اجتماعی،توسعه روستایی وعشایری ( آبادی ها، روستاها و مراکز خدمات کشاورزی - اشتغال و کارآفرینی - جامعه عشایری - نهادها، تشکل ها و صنوف کشاورزی و روستایی )
 2. اقتصاد و بازار ( صادرات - قیمت های داخلی - واردات )
 3. امور زیر بنایی کشاورزی ( احیاء و لایروبی قنوات آب - تجهیز و نوسازی اراضی - سامانه های نوین آبیاری - سدها و آب بندها - شبکه های آبیاری )
 4. تولید ( باغبانی - جنگل و مرتع - دام و طیور - زراعت - شیلات و آبزیان )
 5. حمایت های دولت ( آموزش و تحقیقات و ترویج - خدمات حمایتی کشاورزی )
 6. شاخص های كلان اقتصادی ( سرمایه گذاری )
 7. صنایع کشاورزی ( صنایع تبدیلی و فرآوری - صنایع گلخانه ای )
 8. منابع طبیعی ،آب و خاک و محیط زیست ( آب - اراضی - جنگل - خاک - دشت و مرتع - فعالیت ها و اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری - قنات )
 9. نهاده ها و عوامل تولید ( بذر - سموم و آفت کشها - کود - ماشین آلات - نهاده های دام،طیور و آبزیان - نهال )
  منبع :
 1. وزارت جهاد كشاورزی
  زبان فایل :
 1. فارسی
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: