نقشه تصویر ماهواره ایی واحد هیدرولوژیک دشت آبادان ، خرمشهر ، قجریه استان خوزستان سال 1387

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: