نقشه تصویر ماهواره ایی واحد هیدرولوژیک دشت حمیدیه ، قدس استان خوزستان سال 1387

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: