نقشه تصویر ماهواره ایی واحد هیدرولوژیک دشت قلعه تل ، باغ ملک استان خوزستان سال 1387

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: