سطح زیر کشت محصولات زراعي حاوي شکر در جهان سال های 2017-2000

  نوع اطلاعات :
 1. داده
  موضوع :
 1. تولید ( تولیدات جهانی - زراعت )
  منبع :
 1. سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد (فائو)
  زبان فایل :
 1. فارسی
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: