ارزش صادرات سالیانه توتون و تنباکو تازه چین سال های 2017-2000

  نوع اطلاعات :
 1. داده
  موضوع :
 1. اقتصاد و بازار ( صادرات )
  منبع :
 1. سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد (فائو)
  زبان فایل :
 1. فارسی
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: