راهنمای سامانه

عناوین اصلی

در این منو تمامی موضوعات ثبت شده در سامانه قابل مشاهده می باشد و با کلیک بر روی هر یک از منو ها، لیستی از فایل های (اعم از داده، نقشه، مقاله و بسته اطلاعاتی) منتشر شده در سامانه با آن موضوع خاص نمایش داده می شود.

محصولات

در این منو برچسب ها با گروه برچسب محصول > تولید و محصول > اقتصاد و بازار که والدی برای آن ها ثبت نشده است (عبارتند از محصولات زراعی، محصولات باغی، دام و طیور، شیلات و آبزیان و منابع طبیعی) در سطر اول مشاهده می شوند و زیر منوهای هر یک از آن ها، برچسب هایی است که والد آن ها، آن برچسب خاص ثبت شده باشد، به عنوان مثال سرگروه برچسب گندم محصولات زراعی می باشد.

اطلاعات مکانی

در این منو گروه های برچسب موقعیت مکانی > سیاسی، موقعیت مکانی > جغرافیایی و موقعیت مکانی > اقلیمی نمایش داده می شوند و زیر منوی هر یک از گروه برچسب ها به این ترتیب می باشد، زیر منوهای گروه برچسب موقعیت مکانی > سیاسی شامل برچسب ایران و تمامی استان های ایران می باشد، زیرمنوهای گروه برچسب موقعیت مکانی > جغرافیایی شامل برچسب هایی با این گروه برچسب است که به ترتیب نزولی تعداد فایل های استفاده کرده از برچسب نمایش داده می شوند، موقعیت مکانی > حوضه ها و دشتها شامل برچسب هایی با این گروه برچسب است که به ترتیب نزولی تعداد فایل های استفاده کرده از برچسب نمایش داده می شوند.

بسته های اطلاعاتی

این منو شامل گروه های بسته های اطلاعاتی بدون والد می باشد که با انتخاب هر یک از بسته های اطلاعاتی صفحه ای شامل دسته بندی فایل ها بر اساس گروه بسته های اطلاعاتی زیر مجموعه آن گروه بسته اطلاعاتی نمایش داده می شود.

با انتخاب دکمه مشاهده همه فایل های هر بسته اطلاعاتی لیستی شامل تمامی فایل ها با آن گروه بسته اطلاعاتی نمایش داده می شود، همچنین در این دکمه تعداد بسته های اطلاعاتی (منتشر شده) با این گروه بسته اطلاعاتی را نیز نمایش می دهد.

درباره ما

در این صفحه اطلاعاتی در رابطه با معرفی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی از جمله شماره تماس، پست الکترونیک، آدرس و ... قرار می گیرد.

صفحه اصلی جستجو

صفحاتی که از طریق کلیک بر روی زیرمنوهای منوی عناوین اصلی، محصولات، اطلاعات مکانی و یا کلیک بر روی موضوع، منبع، برچسب و یا صفحات نمایش داده شده بر اساس جستجو، که لیستی از فایل ها را نمایش می دهد صفحات Master گفته می شوند که دارای امکانات و بخش هایی است که در ذیل به توضیح آنها پرداخته می شود:

  1. شماره صفحات: در صورتی که تعداد فایل ها، از تعداد مشخصی بیشتر باشند، فایل ها در چندین صفحه نمایش داده می شوند که با کلیک بر روی شماره صفحات می توان سایر فایل ها را مشاهده نمود همچنین در کنار شماره صفحات دو علامت جهت نیز وجود دارد که با کلیک بر روی علامت جهت سمت راست اولین صفحه و با کلیک بر روی علامت جهت سمت چپ، آخرین صفحه شامل فایل ها نمایش داده می شود.
  2. تعداد فایل ها: تعداد کل فایل ها موجود در لیست.
  3. مرتب سازی: امکان مرتب سازی لیست فایل ها را بر اساس تاریخ بروز رسانی به صورت نزولی، بیشترین بازدید و بیشترین دانلود را به کاربران می دهد.
  4. تعداد بازدید، تعداد دریافت: تعداد دفعات بازدید کاربران از فایل، تعداد دفعات دانلود فایل را نشان می دهد.
  5. دریافت فایل: نوع و حجم فایل مورد نظر به همراه امکان دانلود فایل را به کاربران می دهد.
  6. جزئیات فایل: با کلیک بر روی آن اطلاعات کامل فایل مورد نظر نمایش داده می شود(صفحه Detail آن فایل نمایش داده می شود).

در این صفحه اطلاعاتی در ارتباط با هر یک از فایل ها قابل مشاهده می باشد، این اطلاعات شامل موضوع (با کلیک بر روی هر یک از موضوعات لیست فایل هایی که با این موضوع ثبت شده اند نمایش داده می شود)، تاریخ افزوده شدن به سامانه، نوع اطلاعات (داده، نقشه، مقاله، بسته اطلاعاتی)، منبع (با کلیک بر روی هر یک از منابع لیست فایل هایی که با این منبع ثبت شده اند نمایش داده می شود)، برچسب زمان و برچسب مکان (با کلیک بر روی برچسب مکان، لیست فایل هایی که با این برچسب مکان ثبت شده اند نمایش داده می شود) می باشد.

پالایش اطلاعات

قسمت بر اساس موضوع و بر اساس نوع اطلاعات در بخش پالایش اطلاعات بسته به لیست فایل ها متغیر است، قسمت بر اساس موضوع شامل موضوعاتی است که فایل های موجود در لیست دارای آن موضوعات باشند و نیز قسمت بر اساس نوع اطلاعات شامل نوع فایل های موجود در لیست می باشد.

از طریق این بخش می توان بر روی فایل های موجود در لیست بر اساس موضوع، نوع اطلاعات، کالا، اطلاعات مکانی، منبع، ناشر، نویسنده/مترجم و زبان فایل فیلتر نمود، در صورتی که کاربر اطلاعات بیشتری در رابطه با فایل مورد نظر خود داشته باشد، از این طریق می تواند سریع تر فایل مورد نظرش را پیدا کند.

صفحه جزئیات

در صفحات Master با کلیک بر روی عنوان فایل و یا دکمه جزئیات فایل، صفحه single آن فایل باز می شود، این صفحه شامل تمامی اطلاعات ثبت شده فایل می باشد و نیز دکمه دریافت فایل نوع و حجم فایل را نمایش می دهد و همچنین امکان دریافت فایل را به کاربر می دهد.

در صورتی که خطایی در فایل ثبت شده مشاهده شود از طریق قسمت گزارش خطا، کاربر می تواند با ذکر نام و ایمیل خود و همچنین توضیحی در ارتباط با خطا، خطای رخ داده در فایل را به مدیر سامانه گزارش دهد.

خطاهای ثبت شده در سامانه در پنل مدیریت سامانه از طریق منوی مدیریت فایل ها / گزارش خطا قابل مشاهده می باشد.